Spiritualiteit, vrijheid en engagement

Inhoud van het boek en blog

Dit blog gaat over een boek onder redactie van Bert Stoop en Titus Rivas. Voor bezoekers die geïnteresseerd zijn in artikelen over spiritualiteit buiten dit kader om zij verwezen naar:
psychologie-nu.blogspot.com voor artikelen van Bert Stoop;
titusrivas.nl voor artikelen van Titus Rivas.

Inleiding

Spiritualiteit is een diepgeworteld en veelzijdig aspect van het menselijk bestaan. Het streven naar vrijheid is een van de meest fundamentele menselijke verlangens, terwijl engagement ons drijft om betekenisvolle bijdragen te leveren aan de wereld om ons heen. In ons boek, waar dit blog aan is gewijd, hebben we interviews opgenomen en essays gevraagd met als thema de onderlinge relatie tussen spiritualiteit, vrijheid en engagement, met een focus op het idee dat de ontwikkeling van vrijheid een spiritueel doel dient en dat zich inzetten voor de vergroting van vrijheid zowel voor mens als dier een nobel streven is.

Spiritualiteit en vrijheid

Spiritualiteit wordt vaak geassocieerd met het zoeken naar innerlijke vrede, bewustzijn en verbinding met iets groter dan onszelf. Verschillende spirituele tradities, waaronder het boeddhisme, het hindoeïsme, het taoïsme en het soefisme, benadrukken het belang van innerlijke vrijheid als een kernaspect van spirituele groei. Het idee is dat wanneer we innerlijke vrijheid bereiken, we minder beperkt worden door onze ego's, verlangens en angsten, en dat we daardoor dichter bij onze ware aard en verbinding met het universum komen.

Engagement en verantwoordelijkheid

Het idee van het vergroten van de vrijheid van mens en dier vereist ook engagement en verantwoordelijkheid. We moeten actief betrokken zijn bij het creëren van een rechtvaardige samenleving en het beschermen van de rechten van alle levende wezens. Dit engagement kan verschillende vormen aannemen, zoals activisme, vrijwilligerswerk en bewuste consumptie.

boekomslag

Informatie over het boek "Spiritualiteit, vrijheid en engagement"

Sommige bijdragen zijn gepubliceerd op Internet en zijn leesbaar via links in dit blog.
De bijdragen in het boek zijn essays en interviews. Deze zijn zowel in een (e-)boek als afzonderlijk gepubliceerd. Voor uitleg en aanvulling scroll naar beneden.

 • Een inleiding over de bijdragen en de deelnemers door de beide redactieleden

 • Homo religiosus-sciëntificus; de gelovige en wetenschappelijke soort door Eric Fienieg

 • Libertaire Spiritualiteit door Titus Rivas

 • Als je religieus bent, zie je de eenheid, de verbinding: een interview met Sander van Ankeren

 • Gnosis: vrijgekomen kennis die vrij kan maken door Frans Gieles

 • Islam, spiritualiteit, vrijheid en engagement door Frans Gieles

 • Ik ben zielsveel gaan houden van de mens

 • Ik zie het goddelijke in de natuur, in de mens, en in de dieren: een interview met Abhijat van Bilsen

 • Spirituele werkelijkheidszin "Als ik niet waak ontgaat die poëzie ook mij" door Frits van Haeften

 • Om heling en mededogen - ervaringen en achtergronden in interreligieus verkeer door Ari van Buuren

 • Wij zijn allemaal verbonden: een interview met Willem Gobel

 • Spiritualiteit en je inzetten voor dieren door Titus Rivas

 • Krachten gebundeld voor een hoger doel door Bert Stoop

 • Bezieling en ontgrenzing: flexibilisering als de binnenkant van globalisering door Trinus Hoekstra

 • De natuur mijn leslokaal door Gerwine Wuring

 • Voor mij horen spiritualiteit en vrijheid gewoon bij elkaar: een interview met Anny Dirven

 • Ik denk dat de kracht van de islam vanaf het begin in zijn tolerantie heeft gelegen: een interview met Hicham Karroue

 • Mijn hele leven staat in het teken van het spanningsveld tussen intellect en passie:
  een interview met Roland Le Chapelier

 • Leven in verbondenheid met de schepping door Koos Leemker

 • Bij de Maya's komt de zon op: Spiritualiteit als kompas voor waardig leven door Mario Coolen

 • Links en Spiritueel, gaat dat samen? Geëngageerd boeddhisme, daar en hier door Ton Hendrix

 • Mystiek en ethiek in het hindoeïsme door Haridat Rambaran

 • Verkleven aan God; een christelijke visie op spiritualiteit door Rob Koelewijn

 • Hoe kan ik mijn persoonlijke missie verhelderen en vormgeven? door Gerard van de Kam